Padleguide
Østre Grimevannet

Avstand/beskrivelse:
Fra Kristiansand: ca 35 km
Fra Lillesand: ca 8 km (Vatne)
Kjør E-18 forbi Lillesand mot Oslo, og ta av til venstre mot Vatne nesten innerst i Kaldvellfjorden.

Kart:
Lillesand, kartblad 1511 I. 1:50.000

Utvidelser:
Fra Østre Grimevannet går det kanal over i Vestre Grimevannet. Det er også mulig å padle helt ut i Kaldvellfjorden NØ for Lillesand. Da padler du ut av Østre Grimevannet i sør og følger kanalen til demning. Her går du opp på venstre side, krysser bekken og setter ut der vannet stilner etter ca 50 meter. Så kan du padle ned til neste demning. Her går du opp på høyre side. Så er det først bæring på sti 3-400 meter, før du får grusvei 3-400 meter. Grusveien passerer først et rødt, og så et gult hus. Ta til høyre etter det gule huset, og gå ned til elva ved fiskeplass nr. 12. Så kan du padle helt ned og under E18. Ta opp på venstre side, og bær 20 meter ut i havet.

Parkering:
Offentlig vei går helt ned til vannet ved Vatne, helt øst i Østre Grimevannet:
32V 0464809 6462414

Det er antagelig også mulig å parkere og sjøsette helt sørvest i Østre Grimevannet.

Lunsj/overnattingsplasser:

1. Heller. Rett ved masse fine klatrevegger, som ikke så ut til å være gått i nevneverdig grad. Det er plass til et lite telt ved helleren.
32V 0461980 6463966

2. Liten sandstrand på en øy. Her er det flere teltplasser 80-90 meter inne i skogen. Bare følg sti. Stranden finner du på:
32V 0462565 6463928
Teltplassene ligger her:
32V 0462561 6463821

3. Litt lenger bort på samme øy finner du en litt større sandstrand, og her ligger et par teltplassene rett ved stranda. Et fantastisk flott sted. Flott utsikt langsetter øya, der berget kaster seg ned i vannet.
32V 0462587 6463935

4. På denne øya er det mulige teltplasser på toppen av øya, men det er ujevnt i lyngen. Derimot er det plass til 3-5 stk under åpen himmel på svabergene. En fin lunsjplass:
32V 0463421 6463305

5. Her er det landing på svaberg, og 2-3 små teltplasser. Leiren ligger like i nærheten av flere mulige klatreutfordringer.
32V 0463177 6462943

6. Liten sandstrand med plass til 2-3 telt.
32V 0463212 6461122

7. Denne leirplassen er på Furuøya, og ligger ved en liten sandstrand. Rett bak stranda er det en fin teltplass i lyngen.
32V 0463420 6461982

8. En svært idyllisk leirplass, der du kan sette opp teltet på gress! Flott utsyn og kveldssol. Her er det også fint å bade.
32V 0464069 6459914

9. Landing på stein/fjell, eller gress i bukta i nordvest. Her er det en stor teltplass (lavvo), og en mindre på en kolle rett bak.
32V 0463931 6460707

Annet
Det er mange kulturminner og flott turterreng helt syd i Østre Grimevannet. Dessverre ser det ut som om nye E18 vil gå igjennom mye av dette flotte området… Det henger informasjonstavler nede ved E18. Her er det også en aktiv fiskeklubb.


Denne guiden ble publisert første gang 21.6.2005 på adrenaline.no.

Padleturene:

Artikler:

Last ned padleguiden (1,9 mb - .pdf)
Versjon I, 20. juni 2005.