Padleguide
Kartkoordinater

I denne padleguiden finner du eksakte kartposisjoner for utsetting av kano/kajakk og overnattingsplasser. De er angitt på følgende måte:

32V 0459035 6498464

Dette er et såkalt vegpunkt (waypoint), og kan tastes inn i en GPS. Men, du trenger ikke GPS, da det også er nyttig kartinformasjon her. Hvilket kart du trenger er angitt under hver beskrivelse.

Det første som angis er sonebelte – 32V. Ikke ta det så nøye, da hele Sørlandet er i dette sonebeltet. Neste tallrekke angir nord-syd linjen, altså de vertikale linjene på kartet. De uthevede tallene, 590 i eksempelet, er de interessante hvis du har kart. I dette tilfellet skal du befinne deg på den blå streken som er merket 59.

Neste tallet angir øst-vest linjen, altså de blå linjene som går horisontalt over kartet. Hvis du skal ta ut på kartet er det 984 som er interessant. Finn 98 streken. Del ruten mellom 98 og 99 i 10 tenkte deler, og gå 4/10-deler inn i denne (derfor 984). 98 er kilometer, mens 4 er hundremeter.

Hele tallet er bygget opp av først hundrekilometersruter, så kilometer-ruter, før de tre siste tallene angir meter. Det er bare når du har GPS at hele tallet er interessant.

Lykke til!


Denne guiden ble publisert første gang 21.6.2005 på adrenaline.no.

Padleturene:

Artikler:

Last ned padleguiden (1,9 mb - .pdf)
Versjon I, 20. juni 2005.