Padleguide
Kilefjorden

Avstand/beskrivelse:
Fra Kristiansand: ca 40 km til Kile.
Følg RV 9 ganske rett nordover fra Kristiansand, skiltet mot Evje.

Kart:
Iveland, kartblad 1511 IV. 1:50.000

Kart - Kilefjorden

Utvidelser:
Den mest aktuelle utvidelsen av denne padleturen er nordover mot Evje. Det er fint å padle rundt Øyna, men vi anbefaler da å padle med strømmen i Gåseflåfjorden (altså østover). Dermed rundets Øyna i retning ”mot klokka”.

Parkering/utsetting:
Her er det mange P-muligheter, fordi det går vei mange steder langs vannet. Vi har følgende tips:

P1 Ved sagbruket:
32 V 428818 6475807

P2 Ved smal vei. Her er det fine svaberg:
32 V 429638 6479051

P3 Før brua ved campingplassen:
32 V 429814 6481318

P4 Bro ut til Øyna:
32 V 432217 6475325

P5 Litt før du kommer til P4 – helt øst i Gåseflåfjorden:
32 V 434463 6474360

Butikk/kiosk:
B1 Steinutsalg og kiosk. Her er det også god parkering, men ikke så lett å sette ut kano/kajakk. Derimot en flott p-plass hvis du skal sykle nedover mot Vennesla. Se under ”annet”.
32 V 428095 6475257

B2 Campingplass med åpen kiosk i sesongen. Denne er merket som overnattingsplass 2 på kartet.
32 V 429867 6481230

Overnattingsplasser:

1. Halvøy
På denne halvøya finner du fine teltplasser.
32 V 431058 6477558

2. Campingplass
Her har du enkel sjøsetting på sand, og tilgang til litt mer komfort. Samme som B2 over.
32V 0429867 6481230

3. Gapahuk
I tilknytning til nasjonal sykkelrute 3, er det satt opp gapahuker helt nede ved vannet. Her er det god plass.
32 V 430838 6474756

Bæring
Det er en kort bæring på nordsiden av Øyna:
32 V 430712 6476505

Annet
På vestsiden av Kilefjorden finnes det en del klatrefelter. Ruter i alle vanskelighetsgrader – både boltet og naturlig. Rutene er beskrevet i ”Sørlandsfører” som kom i juni 2005. Topo kan hentes fra www.sorlandsforer.com.

Dessuten er Kile et flott utgangspunkt for å sykle mot Vennesla. Nasjonal sykkelrute nr 3 går forbi her. Da sykler du fra steinutsalget, og over moloen helt sør i Kilefjorden. Så følger ca 8 kilometer med flott og flat grusvei. Traseen er den samme som den gamle Setesdalsbanen fulgte. Før krigen var det meningen denne skulle kobles sammen med Bergensbanen. Å sykle helt til Vennesla herfra er 30 kilometer langt, og en utrolig flott tur.


Denne guiden ble publisert første gang 21.6.2005 på adrenaline.no.

Padleturene:

Artikler:

Last ned padleguiden (1,9 mb - .pdf)
Versjon I, 20. juni 2005.