Peter Wessel Zapffe
"Farvel Norge"

Vi som driver adrenaline.no er skjønte enige om at denne teksten er noe av det beste som er skrevet om naturvern i Norge. Noengang. Nå har vi vært så heldige å få lov til å legge ut hele teksten her, og det håper vi dere setter pris på! Zapffe var en mester med ord, og blander det humoristiske med det alvorlige på en helt spesiell måte. Hent ned med en gang!

Av Lars

Hardangervidda - helt uten bebyggelse...Teksten "Farvel Norge" opptrer første gang i "Barske glæder" som ble utgitt i 1969. Da var det Sigmund Kvaløy Sætreng som sto for utvalget. Her finnes det også mange andre fantastiske historier.

Det jeg husker best fra "Farvel Norge" er sentensen:

"Der er forskjel på det å jevne Oslo med jorden – og beslutte at der ikke skal bygges endnu et Oslo midt på Hardangervidda.
… de ufødte vil altid … være i flertall."

Men, det er mer! Teksten kan med fordel leses mange ganger, og gjør seg spesielt godt i gapahuken, eller rundt leirbålet!

For de som gjennom denne teksten fatter interess for Zapffe, så kan ovenstående bok (Barske glæder) absolutt anbefales. Her finner du blant annet "Avskjed med Gausta", som også inneholder noen perler:

"… Den Gaustatind, som nu skal gjøres tilgjængelig, er en anden end den som blir tilgjængelig…
… Du er blit et offer for et folk, som er høidernes fiende, i landskapet som i sitt eget sind. Kan viddeluften bli til møkk på Rjukan, så kan vel også morgenguldet om din tinding bli til klingende hotellvertguld. Du skal bidra til å forme en ny slekt, som ikke vet at værdiene gror i forsagelsens jord, som larmer fra ”seier” til ”seier” uten å ane, at de betaler med tilblivelsens glæde.
… Uten håb sørger dine trofaste, og din skjæbne står for dem i tragediens hellige lysning: fordi du var skjøn, måtte du tjene forfaldet."

God lesning!

Teksten er velvilligst stilt til rådighet for adrenaline.no sine lesere av Berit Zapffe. Tusen takk!


Denne teksten ble publisert på adrenaline.no 30.3.2005

Skriv ut!

"Farvel Norge" i .pdf-versjon.

"Farvel Norge" i .doc-versjon