GPS for deg og meg

GPS - Global Positioning System, er i ferd med å bli allemannseie. Selv hardbarkede kart-og-kompass entusiaster er nå blitt nysgjerrige. adrenaline.no gir deg en kort innføring, og anbefaler i samme slengen boka "GPS made easy".

Av Lars

Om få år vil GPS være like vanlig som armbåndsur, og vil sannsynlig også befinne seg i samme enhet! Derfor er det like greit å bli fortrolig med dippedutten først som sist.

BokcoverGPS-teknologien er basert på 24 satellitter som sender radiosignaler ned til jorden. På bakgrunn av disse signalene kan du får tilnærmet eksakt beskjed om hvor du befinner deg. Feilmarginen er ofte bare 10-20 meter. Hvis du vil ha en grundig innføring i det meste angående GPS, vil adrenaline.no anbefale deg boka: "GPS made easy" av Lawrence Letham.

Det er mange forskjellige måter å oppgi koordinater på. Til sjøs brukes grader, minutter og desimalminutter (ddd.mm.mmm), mens på land er det meter. I M711-serien til Statens Kartverk brukes en standard som heter UTM WGS84.

En typisk koordinat (kalt waypoint eller veipunkt) kan da se slik ut:
32 V 0442231
UTM 6446642
Kanskje ikke så greit å si - "Aha, det er der undertegnede bor!", sånn helt uten videre....

Vi tar det helt gradvis.
32 V er sonebeltet, og på M711-serien er dette oppgitt nederst på kartet.
De neste tallene angir 100 kilometers-ruten. Først er vi i 04-ruten i øst-vest-retning. Så er vi 42 km inn i denne 100km-ruten, altså i rute 42 på kartet (altså horisontalt på kartet). De tre siste sifrene - 231 - forteller oss at vi står 231 meter inn i rute 42.
De neste tallene er det samme for nord-syd retning. Først har vi den 64. 100km-ruten, og så 46 km inn i denne. Da er vi altså i rute 46 på kartet (nordlig retning). De siste tallene - 642 - er antall meter inn i denne ruten.
Hvis en nå lager en strek horisontalt og vertikalt etter dette - vil en få en rimelig nøyaktig posisjon på kartet!

Ofte oppgis bare 6 tall:
422
466
Det er fordi at hele kartet som regel befinner seg i samme 100km-rute- men da må du selvfølgeig vite hvilke kart det dreier seg om! De siste sifrene sløyfes fordi 100-metrene på M711-kart utgjør to mm. Mer nøyaktig enn det er det vanskelig å bli....

Garmin eTrexHva skal jeg bruke GPS til?
Som nevnt får du svært nøyaktig posisjonsangivelse av der du er nå. Men, du kan også plotte inn stedsangivelser andre steder enn der du er, og så bruke GPS for å finne frem dit. Da vil du kontinuerlig få oppgitt marsjretning, fart, gjennomsnittsfart, distanse til målet og estimert tidsforbruk til målet. Hvilke variabler som finnes varierer fra GPS-mottaker til GPS-mottaker.

Undertegnede har en av de enkleste GPSene på markedet. Den heter Garmin eTrex, og har de funksjonene jeg trenger. Dessuten koster den under 2000 kroner...

Viktig, viktig!
Selv om du med en GPS kan briljere i terrenget, så er det noen småting du bør huske på.... Kart og kompass er på ingen måte gått av moten, men blitt komplettert av ny teknologi. Du trenger nemlig rimelig fri sikt, og batterier for at GPSen skal virke. Hvis dette ikke er tilfellet står du der. Derfor er det ikke kart/kompass ELLER GPS, men BÅDE og OG. Hvis du bare skal ha en av delene, så er kart og kompass det du trenger. Forståelsen av GPS blir også bedre hvis du kan navigere etter kart og kompass på forhånd.

NB - denne siden oppdatert 24.2.2002
Sigurd Humerfelt har tipset oss om en del feil på denne siden, og de skal nå være rettet opp. Vi takker ham for tilbakemeldingen. På hans sider kan du lære mer om WGS84.


Denne artikkelen ble publisert 25.3.2001

Bok:
Letham, Lawrence (1998):
"GPS made easy"
Rocky Mountain Books

Boka kan du for eksempel få tak i hos Amazon.

 

Pekere til mer
info om GPS: