Graderinger

Innenfor de forskjellige seksjonene til adrenaline.no opereres det ofte med graderinger. Vi har lett litt i bøker og på nett, og presenterer her noen av de forskjellige. Hvis du har noe å tilføre - er vi svært takknemlige for at du sender oss en e-post!

Gradering av friklatring
Under friklatring bruker man kroppen for å avansere: armer, ben, fingre, balanse og vektoverføring. Tekniske hjelpemidler som tau og kiler blir bare brukt til sikring, i tilfelle man glipper taket og faller. Norsk gradering går fra grad 1-10. Vi har også lagt ut en konverteringstabell.
Beskrivelsen av gradene er hentet fra Jon Gangdals bok "Klatring", mens den grafiske fremstillingen er hentet fra "Antarktis Rondespiret" av Ivar Erik Tollefsen.

Gradering teknisk klatring
Teknisk klatring skiller seg fra friklatring ved at man belaster sikringene, drar i dem og står på dem for å vinne høyde. Dette tillater klatreren å forsere imponerende glatte vegger hvor ellers fingre og tær ikke hadde funnet tak. "Alt er lov" og som regel nødvendig for å komme opp. Graderingen går fra A0 - A6.
Beskrivelsen er hentet fra "Antarktis Rondespiret" av Ivar Erik Tollefsen.

Gradering elvekajakk
Her er vi litt usikre på kilden - dessuten foreligger teksten kun på engelsk. Vi har hentet den fra et kopiert kompendie som blir brukt i kurssammenheng. Graderingen går fra 1-6.

Gradering av nedoverbakker på ski
Skalaen for nedoverbakker på ski er hentet fra Fri Flyt nr 3/2000. Graderingen går fra S0 - S7.

Gradering av vind - Beaufortskalaen
På denne siden - som ligger hos Meteorologisk Institutt, kan du lese om vindstyrker. Francis Beaufort (1774-1857) er opphavsmannen, og han var britisk admiral. Han utviklet en skala for hvordan forskjellige vindhastigheter virket på havoverflaten og seilføringen på seilskutene. Skalaen ble satt opp i 1806 og ble senere overført til forhold på landjorden. På denne siden finner du tre forskjellige tabeller. En for hvordan vinden virker på land, en for fjellet og en for hav.

Etterhvert vil det komme flere graderingssider. Det finnes nemlig graderinger på alle mulige aktiviteter. Eksempler på dette vil du finne i kolonnen til høyre (særlig de på slutten....)


Denne siden ble lagt ut på adrenaline.no 26.1.2001

Andre om gradering: