Blades mot aids

Dette er navnet på et innsamlingsprosjekt som i fjor ga 75.000 kroner til kampen mot aids i Sør-Afrika. I år satser primus motor for prosjektet, Lise Rypestøl fra Kristiansand (27), på en ny rulleskøytetur. Mens fjorårets innsamling brakte henne fra Nordkapp til Lindesnes på rulleskøyter - sikter hun og medhjelperne denne gangen mot Sør-Afrika.

Av Lars

Det er nå tre personer, to kvinner og en mann, som planlegger å dra på rulleskøytetur i Sør-Afrika, høsten 2001. Idéen fikk de fra den sør-afrikanske ambassaden.

Lise litt sør for Nordkapp i fjorLise Rypestøl, en av deltakerne på turen, gikk sommeren 2000, fra Nordkapp til Lindesnes på rulleskøyter. Turen og prosjektet ble kalt "Blades mot Aids" da et av hovedmålene var å samle inn penger til et av Kirkens Nødhjelp sine aids-prosjekter i Sør-Afrika. Resultatet av innsamlingen ble 75 000,- NOK. I etterkant av denne turen var hun, sammen med representanter fra Kirkens Nødhjelp, invitert til den sør-afrikanske ambassaden. Det var på dette møte at hun ble møtt med spørsmålet om hun kunne tenke seg å gjøre noe lignende i Sør-Afrika.

De ønsker å bruke turen til å fokusere på aidsproblematikken og TV-aksjonen 2001. TV-aksjonen går i år til Kirkens Nødhjelp sine aids-prosjekter i ulike deler av verden. De tror at dette kan være et artig og tiltrekkende innslag i forhold til TV-aksjonen.

- Vi ønsker å vise at det går an å bruke turer som denne, til nytte for andre. Et eventuelt overskudd av sponsede midler, vil selvsagt gå til TV-aksjonen, sier Lis Rypestøl til adrenaline.no

Ruten
Lise (t.v) og Kirsti fra årets "team"De ønsker å gå fra Durban til Cape Town, da dette er det mest befolkede området i landet. Dette er gunstig både i forhold til bedre veiforhold og muligheten til å treffe folk. Strekningen er på ca 200 mil og hele distansen skal gåes på rulleskøyter. Durban ligger i KwaZuluNatal; en av de hardest rammede provinsene med hensyn til hiv/aids-epidemien. Turen avsluttes på "Kapp det gode håp" utenfor Cape Town.

Tidspunkt for turen
Den glade rulleskøytegjengen satser på å starte rundt 1. august, og planlegger å bruke 6 uker på turen. Tidspunktet for retur til Norge er usikkert, men de vil være hjemme i god tid før TV-aksjonsdagen, 21.oktober.

Sponsorer
For at turen skal bli en virkelighet er de avhengige av å få sponsorer.

- Derfor henvender vi oss nå til aktuelle støttespillere blant annet gjennom adrenaline.no, sier Rypestøl.

adrenaline.no stiller seg 100% bak "Blades mot aids". Her er det virkelig snakk om å få en skikkelig tur - slik adrenaline.no oppfordrer alle til å gjøre. SAMTIDIG samles det inn penger til et utrolig godt formål. Sånt står det respekt av. Hvis du eller noen du kjenner, kan hjelpe gjengen - ta kontakt med Lise Rypestøl! Du kan også nå henne på mobil: 950 20 314

Epilog
Turen ble dessverre ikke noe av, men kanskje blir den avlyst av nye prosjekter? Dette var iallfall status høsten 2001.


Denne presentasjonen ble publisert på adrenaline.no 29.5.2001

Deltakere:

Eric Qvigstad, 32 år, turnuslege

Lise Rypestøl, 27 år, sykepleier

Kirsti Åkre, 28 år, sykepleier

Vi ønsker å få med oss en mann til, men det er ennå usikkert hvem dette blir.


Presseklipp
fra fjorårets tur: