Nord for Juvatn - Borteli 24. okt. 2005
Foto: Lars Verket
183_8346 183_8347 183_8348 183_8349 183_8350
183_8351 183_8352 183_8353 183_8354 183_8355
183_8356 183_8357 183_8358 183_8359 183_8360
183_8368 183_8369 183_8370 183_8371 183_8372
183_8373 183_8374 183_8375 183_8376 183_8377
183_8378 183_8379 183_8380    

Syd i vann 575 - utsikt nordover.

Kvernhusfossen midt i bildet.