Prosjektoppgave
Et standardisert klatrespråk

Våren 2002 leverte Lars Verket en prosjektoppgave med tittelen "Innføring i et standardisert klatrespråk - Case: Blinde og svaksynte". Oppgaven ble levert institutt for Helse og Idrett ved Høgskolen i Agder. adrenaline.no har lagt ut oppgaven i sin helhet, og tar gjerne i mot kommentarer fra dere lesere!

Av Lars

Artikkelforfatteren med en bevegelse som IKKE er beskrevet i oppgaven...Nå skal det først gjøres oppmerksom på at det er samme forfatter av prosjektoppgaven, og av denne artikkelen. Derfor vil ikke artikkelen inneholde noen som helst vurdering av det foreliggende arbeidet. Det får andre ta seg av.

I stedet vil jeg kort redegjøre for hva du vil finne i oppgaven, hvis du er interessert i emnet.

Det handler om kommunikasjon. Om å bruke et språk som gjør at ruter kan beskrives nøyaktig. I klatremiljøer er dette ofte kalt "beta". Nå er dette prøvd standardisert.

Idéen til å lage et standardisert klatrespråk kom gjennom klatring med blinde og svaksynte i IK Blindspor. Da disse utøverne ikke kan bruke synssansen på samme måte som funksjonsfriske, viste det seg at effektiv kommunikasjon av rutas utseende, førte til bedre klatreresultater.

Tanken bak er at dette også kan være hensiktsmessig for funksjonsfriske. Kanskje speseilt for harde bouldere, men også crux-punkter på vanskelige ruter.

Det standardiserte klatrespråket blir testet på fire forsøkspersoner i oppgaven, men dette faller ikke spesielt heldig ut. Jeg argumenterer for at utvalget burde bestått av blinde, da de har utviklet hørselssansen på en helt annen måte enn seende. Derfor er det to ting som bør etterfølge denne oppgaven:

  • En utvidelse/forbedring av vokabularet. Kom gjerne med tips!
  • Grundig opplæring av et utvalg med forsøkspersoner som er blinde eller svaksynte - og så en test på disse.

Flere og flere skriver om klatresporten ettersom den griper om seg, og vi i adrenaline.no vil gjerne være med på å spre denne informasjonen. Derfor må dere også gjerne tipse oss hvis det ligger andre oppgaver ute på nett vi burde peke til. Innenfor rimelighetens grenser kan vi også hjelpe med å publisere oppgavene her på adrenaline.no hvis vi får kildefilene oversendt.

Det er levert en annen oppgave om klatring denne våren ved HiA. Dette er en mellomfagsoppgave ved samme institutt, og er skrevet av Nils Rune Birkeland. Tittelen på oppgaven er: "Du trenger ikke pump bare du er sterk nok"


Denne artikkelen ble publisert på adrenaline.no 24.4.2002

Oppgaven:

Nyttige pekere: