Buldring i Fontis

Stein, Simen og Jon
14.06.2001
campen etter 3-4 dager 1 campen etter 3-4 dager 2 campen forste dagen jon jon henger jon i barings
jon i barings2 jon paa topp jon2 nettop kommet tiol fontis-togstasjon nettop kommet tiol fontis-togstasjon2 simen
simen og jon simen skal prove et bulder simen sliter simen spotter jon simen2 simen3
simen4 simen5 stein stein i overheng stein i overheng2 stein paa helicopter
stein2 stein3 stein4 stein5 stein6 st-germain
vi glemte boksaapner